RAMmen

Navigatie

Reversed Accountmanagement (RAMmen)

Afnemers en leveranciers zijn belangrijk voor een onderneming. Dit maakt relatiebeheer tot een belangrijke activiteit. Door regelmatig met elkaar om de tafel te zitten weet u van elkaar wat er speelt. Wat gaat er goed en wat kan er beter in de samenwerking? Daarnaast biedt het gesprek ruimte om de business te vergroten. Een regelmatig onderhoudsgesprek zorgt er voor dat de binding wordt vergroot.

Bij de bank is dat net zo. De bankier is immers de leverancier van geld. Het periodieke gesprek is voor de bank belangrijk. Op basis van dit gesprek en de jaarrekening wordt opnieuw de balans opgemaakt. De bank spreekt van een revisie. Bij deze revisie wordt er gekeken hoe de positie van uw onderneming is in vergelijking met het moment dat het krediet werd verstrekt. Men toetst het krediet opnieuw aan de afspraken die destijds zijn gemaakt en aan de huidige bancaire normen.

Een vast onderdeel van de revisie is het opnieuw vaststellen van de riskrating. Deze wordt jaarlijks ververst. Het resultaat kan zijn: aanpassing van de tarieven en overige voorwaarden.
Kortom: de jaarlijkse revisie is dus niet alleen belangrijk voor de bank, ook voor u.

Ons advies: wacht niet af tot de bank belt. Neem het initiatief. Een ware kampioen is zelf aan de bal. Werk volgens onze methode ‘RAM’, Reversed Account Management. Draai de rollen om! Nodig zelf ieder half jaar uw bankier uit voor een update van de stand van zaken. Zo betrekt u de bank bij de ontwikkelingen van uw bedrijf.

Een jaarabonnement RAM geeft recht op twee maal een financiële analyse, toets van de actuele stand van zaken aan de bankafspraken, twee bankbesprekingen (inclusief voorgesprek) plus verslaglegging. De prijs bedraagt € 1.495.

Sluit een driejarig contract en betaal slechts twee jaar.
Drie jaar RAMmen voor € 2.990 !

Verbaas uw bank met Reversed Account Management