Preview

Navigatie

Preview van het boek

Sinds de bankencrisis van 2008 is er veel veranderd. Is het verkrijgen van krediet moeilijker geworden? In dit boek laten Fons Huijgens en Bart Niesten zien dat het niet moeilijker is geworden, maar dat het wel meer moeite kost. Ze introduceren een beproefde methode om snel en effectief de vereiste financiering te realiseren. Want wie goed beslagen ten ijs komt, bepaalt zelf hoe zijn krediet eruitziet: de bank de baas!

Lees nu in de GRATIS preview welke onderwerpen aan bod komen en hoe de methode van De Bank De Baas is opgebouwd.

Een samenvatting van de werkwijze
Mindset en het daaruit voorvloeiende gedrag vormen de basis van het systeem dat we toepasselijk de naam KREDIET hebben gegeven. Een beslissingswaardig document voor de bank stel u als volgt op:

K Kampioen
Zorg voor de juiste mindset. Treed een bank onbevooroordeeld tegemoet. Bereid u tot in de details voor en …………..

R Regie
Een kampioen neemt de Regie in handen. Positioneer je bedrijf helder en krachtig richting de bank volgens een vaste structuur. Besteed aandacht aan ………….

E Extern
Beschrijf het externe veld, de omgeving waarin de onderneming opereert: markt, concurrentie en onderscheidend vermogen. Gevolgd door ………..

D Doel
De voorgaande beschrijving van organisatie, markt en strategie vormen de onderbouwing om vervolgens het doel, de reden van de kredietaanvraag toe te lichten.

I Inzicht
Geef volledig inzicht in verleden, heden en toekomst van de prestaties van de onderneming. Beperk dit niet tot het aanleveren van getallen, maar ……….

E Echter
Ondernemers zijn gefocust op kansen. Bankiers op risico’s. Beschrijf en beoordeel zelf die risico’s. Dat geeft de bankier het comfortabele gevoel dat de ondernemer zich bewust is van de risico’s. Geef daarbij aandacht aan ………………

T To the point
Weet wat je wil. Wees zo exact mogelijk. Beschrijf nauwkeurig welke vormen van krediet u wenst, met welke looptijden en zekerheden. Twijfel niet en benoem de wensen. Als u ………………….

Meer weten?

Download de preview of bestel direct het boek.

Preview

Download nu een preview van het boek!