De auteurs

Navigatie

Fons Huijgens

Fons leerde het bankvak in specialistische en vaktechnische functies, hij ontdekte de geheimen van de bankpolitiek in functies op hoofdkantoren van diverse banken en tenslotte ontmoette hij in de lokale bankvestigingen het (on)begrip van ondernemend Nederland voor bankiers.
Gedurende de periode dat Fons Huijgens binnen bankorganisaties werkte is hij, in aanvulling op het bancaire werk, voortdurend actief geweest met de ontwikkeling van een eigen visie op het bankvak. Niet alleen volgde hij na de universiteit vele seminars en verschillende aanvullende opleidingen, maar ook heeft hij zelf studiemateriaal ontwikkeld voor een complete bancaire leergang bedrijfskunde en publiceerde hij reeds tien jaar geleden een artikel op het gebied van zakelijke kredietverlening op basis van creditscoring (zie artikel: Zakelijke kredietverlening op basis van creditscoring). Nu, tien jaar later, zetten de banken een eerste stap in deze richting.
Omdat objectief advies en productverkoop elkaar niet verdragen stapte Fons Huijgens in 2006 uit het bankwezen en richtte hij een gespecialiseerde adviespraktijk op, specifiek gericht op het gebied van bankzaken (www.hucofin.nl). Immers, de afstand tussen bank en klant wordt groter en de taal die beide spreken wordt in toenemende mate niet meer begrepen. Geïnspireerd door de bijzondere internationale ontwikkelingen ten gevolge van de bankencrisis ontwikkelde hij het seminar De Bank de Baas met het doel een (nieuwe) brug te slaan tussen bank en bedrijfsleven.

Bart Niesten

Bart Niesten (1978) heeft 12 jaar gewerkt bij diverse Nederlandse banken. In zijn functie als accountmanager is hij altijd actief geweest in de zakelijke markt. Daarin financierde hij bedrijven in diverse sectoren: industrie, handel en zakelijke dienstverlening.
In de laatste jaren als bankier ervaarde Bart dat banken steeds meer op zoek zijn naar specifieke (krediettechnische) informatie om kredietaanvragen efficiënter te beoordelen, terwijl ondernemers steeds minder inzicht hebben in welke informatie de bank van hen verwacht. Met wederzijds onbegrip tot gevolg. Daarom koos Bart voor zijn nieuwe rol, Bankier zonder Bank en schreef hij samen met Fons het boek De Bank De Baas.