Bankieren: saai of feest der creativiteit?

Er zijn vele wegen die naar financiering leiden: vind de juiste weg!

Drs. A.W.M. (Fons) Huijgens
Bankier zonder Bank
September 2012

Inleiding
Als ondernemer concentreer je je op de business. Verbeteren, optimalisatie. Je hebt specifieke expertise. Je neemt voortdurend beslissingen. Beslissingen die met kennis en inzicht weloverwogen worden genomen. Maar neem je de bijbehorende financiële beslissing ook weloverwogen? Een goede investering met een verkeerde financiering kan de ondergang van uw bedrijf inluiden! Een matige investering met een optimaal financieringsplan bevat veel minder risico’s. Kortom: een goed plan verdient een goede financiering.

“Ik ga een nieuw huis bouwen”, zo vertelde mijn buurman. “Ik heb een perceel grond, de stenen zijn al geleverd. ’t Is een kwestie van stenen stapelen, dak er op en afwerken.” Ieder van ons weet dat dat zo niet werkt. Eerst een goed fundament! Toch?
Nee, onvoldoende. Eerst maak je plannen. Dat doe je zelf, je fantaseert, je hebt ideeën, je hebt wensen. Dan besteed je het uit aan een specialist, een architect, die de plannen uitwerkt. De architect geeft vorm aan jouw ideeën. Die let op dingen waar je als gebruiker geen weet van hebt. Maar waar je wel heel veel voordeel van hebt!

Zo ook met de financiering van uw bedrijfsplannen. Een maatwerk financieringsplan is essentieel. In het huidige tijdgewricht, waarin banken terughoudend zijn, kan een specialist je op creatieve wijze helpen met de realisatie er van. Van een goede financiering merk je niets, maar een onjuiste financiering is als zand in een motor. Aanvankelijk jammer, op den duur desastreus!

Hoe creatief kan je zijn met financieren? Immers, geld is geld. Klopt, maar de ene geldgever is de andere niet.

Een voorbeeld ter verduidelijking.
Janssen investeert in een nieuwe machine, kosten € 200.000
Oplossing 1
Ga naar de bank en vraag € 200.000. Het antwoord volgt meestal snel: neen.
Oplossing 2
Er blijkt een deel eigen inbreng mogelijk, namelijk:
De oude inruiler levert nog op € 15.000
Aan middelen is beschikbaar € 20.000
Derhalve benodigde financiering € 165.000
Ga naar de bank en vraag een lening van € 165.000. Kans van slagen is nog niet groot en je moet rekening houden met “stevige voorwaarden en condities”. Probeer het aandeel van de bank verder te verkleinen.
Oplossing 3
Kom met de leverancier een uitgestelde betaling overeen. In de huidige tijd zijn velen daartoe bereid. Bijvoorbeeld: je betaalt 80% bij aflevering, 10% na een half jaar en 10% na een jaar. De benodigde externe financiering daalt € 40.000 tot € 125.000. Voor een bank al een stuk gemakkelijker.
Oplossing 4
Wellicht kan je zelf vanuit privé nog wat extra inbrengen. Dit hoeft niet per sé door middel van storting in de onderneming, maar er zijn veel ondernemers die best een kortstondige periode hun eigen salaris of managementfee kunnen opschorten. Stel je schort dit enkele maanden op en laat zo € 25.000 in de zaak zitten. De vereiste bankfinanciering daalt nu tot € 100.000! Het voordeel is dat je als ondernemer op deze wijze een sterkere onderhandelingspositie verwerft tegenover een bank.

In aanvulling op de genoemde oplossingen zijn er nog diverse andere mogelijke financieringsbronnen. Bijvoorbeeld werknemersparticipatie, participatiemaatschappijen, regionale investeringsmaatschappijen, informal investors, bankunies, crowdfunding, etcetera.

Een toelichting:
Werknemersparticipatie: er zijn diverse vormen van werknemersparticipatie denkbaar, waarbij (een deel van) uw werknemers geld beschikbaar stellen aan de onderneming. Veelal gaat dit niet om grote bedragen, maar het kan wel een bijdrage vormen aan de financiering van de onderneming. Daarnaast realiseer je met een werknemersparticipatie ook andere effecten als betrokkenheid, motivatie en opvolgingsmogelijkheden.

De (inmiddels klassieke) participatiemaatschappijen: er zijn er vele, met verschillende strategieën. Sommigen richten zich op het verkrijgen van meerderheidsbelangen, andere juist op minderheidsbelangen.

Regionale investeringsmaatschappijen zijn bijvoorbeeld de GOM, OOM, BOM, Liof, NOM en Rewin.

De informal investor: Financieel onafhankelijke private investeerders: dit zijn veelal oud ondernemers die meer kunnen leveren dan alleen maar geld.

Ondernemersinvesteringsprojecten: groepen van ondernemers die zich verenigen om gezamenlijk “een pot te vormen” waaruit investeringen van anderen gefinancierd kunnen worden. Sinds de start van de bankencrisis is er een toenemende financieringsstroom tussen ondernemingen, zonder tussenkomst van banken. Er zijn inmiddels landelijke initiatieven voor het opzetten van zogeheten bankunies. Ik verwacht dat dit in de toekomst een reëel alternatief gaat vormen voor bankfinancieringen.

En dan zijn er ook internet initiatieven als crowdfunding. In Nederland nog héél klein, maar in Duitsland begint ook deze vorm van financieren al enige substantie te krijgen.

Conclusie
Dank aan de banken voor de bankencrisis! Dankzij die crisis (die nog vele jaren zal voortduren) is de creativiteit in de markt van financieren terug. Oude mogelijkheden worden opnieuw benut en nieuwe initiatieven ontstaan. Er zijn steeds meer oud bankiers die als “Bankier zonder bank”, ondernemers begeleiden in het vinden van de beste financieringsmogelijkheden. Creëer de beste kansen en maak gebruik van zo’n creatieve specialist. Gun een goed plan de beste financiering.

Print Friendly

Navigatie